Wyniki eliminacji

Pełne wyniki z eliminacji.

Miejsce Imię i nazwisko SUMA Drogi
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kamil Serwata 17 1 2 1 2 3 3 3 2
2. Jan Krzemiński 20 1 3 1 3 3 3 3 3
3. Jędrzej Krzemiński 22 2 3 2 3 3 3 3 3
4. Nikodem Ribol 17 1 1 1 3 3 3 2 3
5. Irek Iwański 22 2 3 2 3 3 3 3 3
6. Maciej Mende 19 1 2 2 3 3 3 2 3
7. Damian Węgrzyniak 21 1 3 2 3 3 3 3 3
8. Adriana Kampka 2           2    
9. Kamil Szyndler 19 1 2 1 3 3 3 3 3
10. Wiktor Berkowski 10   1   2 2 3   2
11. Krzysztof Bednarski 14   1 1 2 2 3 2 3
12. Oskar Pławszewski 22 2 3 2 3 3 3 3 3
13. Adam Kowal 22 1 3 3 3 3 3 3 3
14. Jan Kiebel 20 1 3 2 3 3 3 2 3
15. Mateusz Puźniak 21 2 3 2 3 3 3 3 2
16. Kasia Sieradz 20 1 3 2 3 2 3 3 3
17. Mateusz Błaszkiewicz 23 2 3 3 3 3 3 3 3
18. Daria Krynicka 15   1   2 3 3 3 3
19. Magdalena Sztangier 3   1       2    
20. Sylwia Marcinkowska 4   1       3    
21. Tomasz Piotrowski 22 1 3 3 3 3 3 3 3
22. Andrzej Piela 19 1 2 1 3 3 3 3 3