Program MWO 2022

8:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
8:45 - prezentacja dróg w części eliminacyjnej
9:00 - 10:30 - eliminacje dla grup wiekowych dzieci młodsze i dzieci
10:30 - 10:45 - przerwa techniczna
10:45 - 12:15 - eliminacje dla grup wiekowych Młodzicy i Juniorzy młodsi
11:00 - ogłoszenie wyników rozdanie nagród w kategoriach Dzieci młodsze i Dzieci
12:15 - 12:30 - przerwa techniczna
12:30 – 14:00
- eliminacje dla grup wiekowych Juniorzy starsi, Open i Jurassic climber
12:45 - ogłoszenie wyników rozdanie nagród w kategoriach Młodzicy i Juniorzy młodsi
14:00 - 14:15 - przerwa techniczna
14:15 - 15:30 - finały
15:45
- ogłoszenie wyników w kategoriach Juniorzy starsi, Open i Jurassic climber rozdanie nagród, zakończenie zawodów.