Program zawodów

8:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
9:15 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy I
9:15 - 10:45 - wspinanie I grupy
10:45 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy II
10:45 - 12:15 - wspinanie II grupy
11:00 - 17:00 - wydawanie ciepłych posiłków
12:15 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy III
12:15-13:45 - wspinanie III grupy
13:45 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy IV
13:45 - 15:15 - wspinanie IV grupy
15:15 - 16:00 - przerwa techniczna
15:30 - ogłoszenie wyników eliminacji, prezentacja sponsorów
16:00 - 16:45 - finały juniorek i juniorów
16:45 - 17:30 - finały kobiet i mężczyzn
17:45 - 18:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów