Regulamin

Regulamin
Mistrzostwa Województwa Opolskiego
we Wspinaczce Sportowej

 1. Organizator:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat”
  46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1, NIP 7511701109, REGON 160078050

 2. Partnerzy:
  Samorząd Województwa Opolskiego,
  Gmina Kluczbork,
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

 3. Patronat:
  - Honorowy: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
 4. Termin i miejsce:
  9.12.2023 r.
  Ściana wspinaczkowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku
  ul. Wolności 18

 5. Kategorie
  I Maluszki - (urodzeni w 2016 i później
  II Dzieci młodsze - 8 i 9 lat i (urodzeni w 2014 i 2015)
  III Dzieci - 10-11 lat (roczniki 2012 i 2013)
  IV Młodzicy - 12-13 lat (roczniki 2010 i 2011)
  V Juniorzy młodsi - 14-15 lat (roczniki 2008 i 2009)
  VI Juniorzy - 16-17 lat (roczniki 2006 i 2007)
  VII Seniorzy- 18 lat i starsi (urodzeni w 2005 i wcześniej)
  VIII Jurassic Climber - 40 lat i starsi (urodzeni w 1983 i wcześniej)
   
  W każdej kategorii występuje osobna klasyfikacja ze względu na płeć startujących.

  Jeśli w jednej z kategorii będzie mniej niż 3 startujących to zawodnicy będą dołączeni do kategorii równoległej wiekowo lub wyższej.
  Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach - do pobrania.

  UWAGA!!! Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
   

 6. Zgłoszenia i wpisowe
  - Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej competit.pl
  - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, który gwarantuje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki to  2.12.2023. Po tym terminie zapisy nadal będą możliwe jednak zawodnicy mogą nie otrzymać koszulki z zawodów.
  -
  Udział w zawodach jest płatny. Opłatę należy wnieść na stronie competit.pl za pośrednictwem płatności24.pl
  - W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach nie ma możliwości odstąpienia od opłaty wpisowej. Istnieje jednak możliwość przeniesienia wpłaty na inną osobę. W takich przypadkach należy kontaktować się z organizatorem.
  - W przypadku chęci złożenia reklamacji należy skontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając powody reklamacji. Każdorazowo organizator po rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 7 dni poinformuje o sposobie jej załatwienia.

 7.  Świadczenia dla zawodników
  - pakiet startowy
  - nagrody i puchary dla zwycięzców,
  - nagrody do rozlosowania na zakończeniu zawodów.

 8. Rejestracja zawodników
  Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu:
  - weryfikacji jego obecności lub zapisu,
  - podpisania wymaganych oświadczeń,
  - odebrania pakietów startowych.
  Podczas weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenia, że:
  - zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów,
  - wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów.
  Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 9. Formuła zawodów i zasady punktacji

  Wspinanie po krótkich drogach (bouldering):
  - organizator przygotuje od 7 do 14 dróg o zróżnicowanym stopniu trudności,
  - Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie mają możliwość pokonywania wyznaczonych dróg bez limitów ilości prób.
  - Zawodnicy asekurują się nawzajem.
  - Przejście drogi jest klasyfikowane od startu, przez dwa bonusy (zona) do topu. Top należy utrzymać dwoma rękoma.
  - Na każdej drodze będzie wyznaczony dwa bonusy (zona).
  - Przejścia stylem flash będą wyżej punktowane.

  Punktacja:
  - dojście do pierwszego bonusa 2 pkt
  - dojście do drugiego bonusa 4 pkt
  - dojście do topu 6 pkt
  - przejście w pierwszej próbie 8 pkt
         
  Wspinanie z liną (wędka lub dolna asekuracja):
  Zawodnicy Grup I, II i III będą wspinać się z górną asekuracją („na wędkę”).
  Zawodnicy Grup IV, V, VI i VII, VIII będą wspinać się z dolną asekuracją („z dołem”).
  Każdy zawodnik będzie miał do pokonania od 3 do 6 dróg wspinaczkowych - po 1 próbie na każdej drodze.

  Próba przejścia drogi kończy się obciążeniem przez zawodnika liny asekuracyjnej lub przekroczeniem przez zawodnika górnego limitu czasowego na przeprowadzenie próby dla tej drogi lub dojściem zawodnika do końca tej drogi.
  Górne limity czasowe na przeprowadzenie prób dla każdej drogi wynoszą 4 minuty.

  Każdy chwyt na drodze będzie oznaczony liczbą, która oznaczać będzie liczbę punktów, jakie dostanie zawodnik za daną drogę przy pewnym chwyceniu się tego chwytu.

  Jeżeli zawodnik podczas wspinaczki zainicjuje ruch w kierunku kolejnego chwytu, ale go pewnie nie chwyci,  otrzymuje za ten zainicjowany ruch 0,5 punktu. Warunkiem jest jednak dotknięcie kolejnego chwytu.
         
  Ostateczna klasyfikacja w zawodach opiera się o uzyskane wyniki. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez co najmniej dwóch najlepszych startujących rozegrane zostaną finały w celu wyłonienia pierwszego miejsca.

 10. Program zawodów
  Uwaga poniżej przedstawiamy jedynie projekt programu. Jego ostateczny kształt zależeć będzie od ostatecznej ilości zgłoszonych zawodników i podany zostanie 7 grudnia w godzinach wieczornych.
  8:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
  8:45 - prezentacja dróg wspinaczkowych,
  9:00-10:15 – Start grupy wiekowej I - Maluszki i II - Dzieci Młodsze
  10:15 – 10:30 – przerwa techniczna
  10:30 – 11:45 - Start grupy wiekowej III - Dzieci
  11:15 - Ogłoszenie wyników grupy I i II
  11:45 – 12:00 – przerwa techniczna
  12:00 – 13:15– Start grupy wiekowej IV i V -Młodzicy i Juniorzy Młodsi
  12:45 - Ogłoszenie wyników grupy III
  13:15 13:30 – przerwa techniczna
  13:30 - 15:00 Start grupy wiekowej VI, VII i VIII - Juniorzy, Seniorzy, Jurassic Climber
  14:15 - Ogłoszenie wyników grupy IV i V
  15:30 - Ogłoszenie wyników grup VI, VII i VIII

 11. Informacje dodatkowe
  - Po ogłoszeniu wyników w zawodach zostaną również ogłoszone wyniki całego pucharu.
  - Ważne! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.
  - Na etapie eliminacji za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialni są sami zawodnicy. W przypadku osób niepełnoletnich – ich pełnoletni opiekunowie. Organizator nie zapewnia asekurantów. Zawodnicy powinni asekurować się nawzajem. Osobą asekurującą może być tylko osoba pełnoletnia. Na pozostałych etapach zawodów organizator zapewnia doświadczonych asekurantów.
  - Na etapie eliminacji zawody rozgrywane są bez sędziów w duchu fair play.
  - Na etapie finałowym do pokonania będą drogi z liną. Zawodnicy powinni być wyposażeni we własne uprzęże wspinaczkowe.
  - Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
  - Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
  - Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
   

 12. Postanowienia końcowe
  - Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  - Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  - Podczas zgłoszenia się na zawody przez formularz wpisowy na stronie competit.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia oraz dnia uczestnictwa w zawodach.

 13. Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
  zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów wspinaczkowych.

  - Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
  - Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 14.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 
 


RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT z siedzibą w Kluczborku ul. Kościuszki 1 (dalej „KKW ZAWRAT”) Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork

 2. Telefoniczny kontakt z KKW ZAWRAT jest możliwy pod numerem telefonu: 600-330-696 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia KKW ZAWRAT przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
  b) przygotowania i wydania pakietów startowych;
  c) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  d) przygotowania, wydrukowania list z wynikami i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;
  e) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  f) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez KKW ZAWRAT przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych KKW ZAWRAT.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a) członkowie KKW ZAWRAT;
  b) wolontariusze KKW ZAWRAT;
  c) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
  d) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
  e) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook;

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

 9. W związku z przetwarzaniem przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

 12. KKW ZAWRAT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KKW ZAWRAT prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie dla niepełnoletniego