Regulamin

Regulamin
Mistrzostwa Województwa Opolskiego
we Wspinaczce Sportowej

 1. Organizator:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat”
  46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

 2. Partnerzy:
  Samorząd Województwa Opolskiego,
  Gmina Kluczbork,
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

 3. Patronat:
  - Honorowy: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
  - Medialny: TVP3 Opole

 4. Termin i miejsce:
  10.12.2022 r.
  Ściana wspinaczkowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku
  ul. Wolności 18

 5. Kategorie
  Dzieci młodsze - 9 lat i młodsi (urodzeni w 2013 i później)
  Dzieci - 10-11 lat (roczniki 2011 i 2012)
  Młodzicy - 12-13 lat (roczniki 2009 i 2010)
  Juniorzy młodsi - 14-15 lat (roczniki 2007 i 2008)
  Juniorzy - 16-17 lat (roczniki 2005 i 2006)
  OPEN - 18 lat i starsi (urodzeni w 2004 i wcześniej)
  Jurassic Climber - 40 lat i starsi (urodzeni w 1982 i wcześniej)
  W każdej kategorii występuje osobna klasyfikacja ze względu na płeć startujących.
  Jeśli w jednej z kategorii będzie mniej niż 3 startujących to zawodnicy będą dołączeni do kategorii równoległej wiekowo lub wyższej.
  Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach - do pobrania.

  UWAGA!!! Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
   

 6. Zgłoszenia i wpisowe
  - Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej competit.pl
  - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, który gwarantuje otrzymanie pamiątkowej koszulki to  2.12.2022. Po tym terminie zapisy nadal będą możliwe jednak zawodnicy mogą nie otrzymać koszulki z zawodów.
  - Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak
  prosi się zawodników o przelanie na konto klubowe darowizny w wysokości:
  40 zł - zawodnicy do 18 roku życia
  50 zł - pozostali zawodnicy

  Dane do przelewu:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT
  ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
  Bank Spółdzielczy w Wołczynie  13 8876 0009 0036 7120 2000 0001
  Tytułem: imię i nazwisko zawodnika, darowizna na rzecz klubu

 7.  Świadczenia dla zawodników
  - pakiet startowy
  - nagrody i puchary dla zwycięzców,
  - nagrody do rozlosowania na zakończeniu zawodów.

 8. Rejestracja zawodników
  Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu:
  - weryfikacji jego obecności lub zapisu,
  - podpisania wymaganych oświadczeń,
  - odebrania pakietów startowych.
  Podczas weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenia, że:
  - zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów,
  - wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów.
  Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 9. Formuła zawodów i zasady punktacji
  -
  Eliminacje:
  Wspinanie po krótkich drogach (bouldering):
  - organizator przygotuje od 7 do 14 dróg o zróżnicowanym stopniu trudności,
  - Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie mają możliwość pokonywania wyznaczonych dróg bez limitów ilości prób.
  - Zawodnicy asekurują się nawzajem.
  - Przejście drogi jest klasyfikowane od startu, przez dwa bonusy (zona) do topu. Top należy utrzymać dwoma rękoma.
  - Na każdej drodze będzie wyznaczony dwa bonusy (zona).
  - Przejścia stylem flash będą wyżej punktowane.

  Punktacja:
  - dojście do pierwszego bonusa 1 pkt
  - dojście do drugiego bonusa 2 pkt
  - dojście do topu 3 pkt
  - przejście w pierwszej próbie 4 pkt
  - ilość zdobytych punktów stanowi o klasyfikacji w części eliminacyjnej.
         
  W kategoriach wiekowych dzieci młodsze, dzieci, młodzicy i juniorów młodszych ostateczna klasyfikacja w zawodach opiera się o wyniki z eliminacji. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez co najmniej dwóch najlepszych startujących rozegrane zostaną finały w celu wyłonienia pierwszego miejsca.
         
  W pozostałych kategoriach wiekowych  po sklasyfikowaniu w części eliminacyjne 6 najlepszych osób w każdej kategorii przejdzie do części finałowej.

  Finały:
  Wspinanie „z liną”, asekuracja dolna:
  -  Wśród 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej zostaną rozegrane finały i w razie potrzeby super finały na przygotowanych drogach z asekuracją dolną.
  - W trakcie przejścia drogi finałowej liczony będzie każdy utrzymany przez zawodnika chwyt.
  - Zwycięża osoba, która dojdzie najwyżej.
  - W sytuacji kiedy dwóch lub więcej zawodników dojdzie w superfinale do tego samego miejsca lub pokona całą drogę o ostatecznej klasyfikacji decydować będzie czas w jakim została pokonana droga superfinałowa.

 10. Program zawodów
  8:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
  8:45 - prezentacja dróg w części eliminacyjnej,
  09:00-10:30 – eliminacje dla grup wiekowych dzieci młodsze i dzieci.
  10:30 – 10:45 – przerwa techniczna
  10:45 – 12:15 –  eliminacje dla grup wiekowych Młodzicy i Juniorzy młodsi
  11:00
  ogłoszenie wyników rozdanie nagród w kategoriach Dzieci młodsze i Dzieci
  12:15 – 12:30 – przerwa techniczna
  12:30 – 14:00 –  eliminacje dla grup wiekowych Juniorzy starsi, Open i Jurassic climber
  12:45
  ogłoszenie wyników rozdanie nagród w kategoriach Młodzicy i Juniorzy młodsi
  12:30 - ogłoszenie wyników eliminacji, w przypadku rozstrzygnięcia wyników nagrodzenie zwycięzców w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów, prezentacja sponsorów, ciepły posiłek, konkurencje para-wspinaczkowe dla osób niezakwalifikowanych do finału.
  14:00 – 14:15 – przerwa techniczna
  14:15 – 15:30 - finały
  15:45 – ogłoszenie wyników w kategoriach Juniorzy starsi, Open i Jurassic climber rozdanie nagród, zakończenie zawodów..

 11. Informacje dodatkowe
  - Po ogłoszeniu wyników w zawodach zostaną również ogłoszone wyniki całego pucharu.
  - Ważne! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.
  - Na etapie eliminacji za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialni są sami zawodnicy. W przypadku osób niepełnoletnich – ich pełnoletni opiekunowie. Organizator nie zapewnia asekurantów. Zawodnicy powinni asekurować się nawzajem. Osobą asekurującą może być tylko osoba pełnoletnia. Na pozostałych etapach zawodów organizator zapewnia doświadczonych asekurantów.
  - Na etapie eliminacji zawody rozgrywane są bez sędziów w duchu fair play.
  - Na etapie finałowym do pokonania będą drogi z liną. Zawodnicy powinni być wyposażeni we własne uprzęże wspinaczkowe.
  - Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
  - Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
  - Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
   

 12. Postanowienia końcowe
  - Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  - Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  - Podczas zgłoszenia się na zawody przez formularz wpisowy na stronie competit.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia oraz dnia uczestnictwa w zawodach.

 13. Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
  zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów wspinaczkowych.

  - Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
  - Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 14.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 
 


RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT z siedzibą w Kluczborku ul. Kościuszki 1 (dalej „KKW ZAWRAT”) Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork

 2. Telefoniczny kontakt z KKW ZAWRAT jest możliwy pod numerem telefonu: 600-330-696 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia KKW ZAWRAT przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
  b) przygotowania i wydania pakietów startowych;
  c) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  d) przygotowania, wydrukowania list z wynikami i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;
  e) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  f) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez KKW ZAWRAT przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych KKW ZAWRAT.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a) członkowie KKW ZAWRAT;
  b) wolontariusze KKW ZAWRAT;
  c) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
  d) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
  e) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook;

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

 9. W związku z przetwarzaniem przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

 12. KKW ZAWRAT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KKW ZAWRAT prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie dla niepełnoletniego