Regulamin

Regulamin
Mistrzostwa Województwa Opolskiego
we Wspinaczce Sportowe

 1. Organizator:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat”
  46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

 2. Partnerzy:
  Powiat Kluczborski,
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

 3. Termin i miejsce:
  16 listopada 2019 r.
  Ściana wspinaczkowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku
  ul. Wolności 18

 4. Kategorie
  1. Młodziki: dziewczynki i chłopcy do 9 r.ż. (ur. od 17.11.2009r.)
  2. Juniorzy młodsi: dziewczynki i chłopcy od 10 do 12 r.ż. (ur. od 17.11.2006r. do 16.11.2009r.)
  3. Juniorzy:
          a) dziewczynki od 13 do 15 r.ż. (ur. od 17.11.2003r. do 16.11.2006r.)
          b) chłopcy od 13 do 15 r.ż. ( (ur. od 17.11.2003r. do 16.11.2006r. )
  4. Juniorzy starsi:
          a) dziewczynki od 16 do 17 r.ż. (ur. od 17.11.2001r. do 16.11.2003r.)
          b) chłopcy od 16 do 17 r.ż. ( (ur. od 17.11.2001r. do 16.11.2003r. )
  4. Open:
          a) kobiety od 18 r.ż. (ur. do 16.11.2001r.)
          b) mężczyźni od 18 r.ż. (ur. do 16.11.2001r.)
  W ramach kategorii wiekowych w grupach juniorów, juniorów starszych i open występuje osobna klasyfikacja ze względu na płeć startujących.
  Jeśli w jednej z kategorii będzie mniej niż 3 startujących to zawodnicy będą dołączeni do kategorii równoległej wiekowo lub wyższej.
  Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach - do pobrania.

  UWAGA!!! Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
   
 5. Zgłoszenia i wpisowe
  - Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.mwo.zawrat.kluczbork.pl
  - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, który gwarantuje otrzymanie pamiątkowej koszulki to  26.10.2018. Po tym terminie zapisy nadal będą możliwe jednak zawodnicy mogą nie otrzymać koszulki z zawodów.
  - Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak prosi się zawodników o przelanie na konto klubowe darowizny w wysokości 10 zł.
  Dane do przelewu:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT
  ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
  Bank Spółdzielczy w Wołczynie  13 8876 0009 0036 7120 2000 0001
  Tytułem : darowizna na rzecz klubu

 6.  Świadczenia dla zawodników
  - pakiet startowy
  - nagrody i puchary dla zwycięzców,
  - nagrody do rozlosowania na zakończeniu zawodów.

 7. Rejestracja zawodników
  Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu:
  - weryfikacji jego obecności lub zapisu,
  - podpisania wymaganych oświadczeń,
  - odebrania bonów na świadczenia oraz pakietów startowych,
  - osoby które przeleją darowiznę później niż 14.11.2019 powinny posiadać przy sobie dowód wpłaty.
  Podczas weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenia, że:
  - zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów,
  - wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów.
  Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 8. Formuła zawodów i zasady punktacji
  Eliminacje:
  Wspinanie po krótkich drogach (bouldering) oraz wspinanie z liną (górna asekuracja):
  - organizator przygotuje od 7 do 14 dróg o zróżnicowanym stopniu trudności,
  - Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie mają możliwość pokonywania wyznaczonych dróg bez limitów ilości prób.
  - Zawodnicy asekurują się nawzajem.
  - Przejście drogi jest klasyfikowane od startu, przez bonus do topu. Top należy utrzymać dwoma rękoma.
  - Na każdej drodze będzie wyznaczony jeden bonus, którego nie można ominąć chcąc mieć zaliczoną całą drogę.
  - Przejścia stylem flash lub on-sight będą wyżej punktowane.
  Punktacja:
  - dojście do bonusa 1 pkt
  - dojście do topu po zaliczeniu bonusa 2 pkt
  - przejście w pierwszej próbie 3 pkt
  - ilość zdobytych punktów stanowi o klasyfikacji w części eliminacyjnej.
         
  W kategoriach wiekowych młodzików i juniorów młodszych ostateczna klasyfikacja w zawodach opiera się o wyniki z eliminacji. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez co najmniej dwóch najlepszych startujących rozegrane zostaną finały w celu wyłonienia pierwszego miejsca.
         
  W kategoriach wiekowych juniorów starszych i open po sklasyfikowaniu w części eliminacyjne 6 najlepszych osób w każdej kategorii przejdzie do części finałowej.

  Finały:
  Wspinanie „z liną”, asekuracja dolna:
  - W kategoriach juniorów starszych i open z podziałem na płeć wśród 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników zostaną rozegrane finały i w razie potrzeby super finały na przygotowanych drogach z asekuracją dolną.
  - W trakcie przejścia drogi finałowej liczony będzie każdy utrzymany przez zawodnika chwyt.
  - Zwycięża osoba, która dojdzie najwyżej.
  - W sytuacji kiedy dwóch lub więcej zawodników dojdzie w superfinale do tego samego miejsca lub pokona całą drogę o ostatecznej klasyfikacji decydować będzie czas w jakim została pokonana droga superfinałowa.
   
 9. Program zawodów
  8:30 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
  9:15 - prezentacja dróg w części eliminacyjnej,
  09:30-10:30 – eliminacje dla grup wiekowych młodziki i juniorzy młodsi
  10:30 – 10:40 – przerwa techniczna
  10:45 – 12:15 –  eliminacje dla grup wiekowych juniorzy starsi i open
  12:30 - ogłoszenie wyników eliminacji, w przypadku rozstrzygnięcia wyników nagrodzenie zwycięzców w kategoriach młodzików i juniorów młodszych, prezentacja sponsorów, ciepły posiłek, konkurencje para-wspinaczkowe dla osób niezakwalifikowanych do finału.
  12:45 – 14:00 - finały
  14:00 – 14:15 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.
   
 10. Informacje dodatkowe
  - Ważne! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.
  - Na etapie eliminacji za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialni są sami zawodnicy. W przypadku osób niepełnoletnich – ich pełnoletni opiekunowie. Organizator nie zapewnia asekurantów. Zawodnicy powinni asekurować się nawzajem. Osobą asekurującą może być tylko osoba pełnoletnia. Na pozostałych etapach zawodów organizator zapewnia doświadczonych asekurantów.
  - Na etapie eliminacji zawody rozgrywane są bez sędziów w duchu fair play.
  - Na etapie eliminacji do pokonania będą drogi z liną. Zawodnicy powinni być wyposażeni we własne uprzęże wspinaczkowe.
  - Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
  - Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
  - Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
   
 11. Postanowienia końcowe
  - Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  - Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  - Podczas zgłoszenia się na zawody przez formularz wpisowy na stronie www.mwo.zawrat.kluczbork.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia oraz faktu uiszczenia opłaty startowej.
  - Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
  zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów wspinaczkowych.
  - Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
  - Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.
   
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT z siedzibą w Kluczborku ul. Kościuszki 1 (dalej „KKW ZAWRAT”) Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
 2. Telefoniczny kontakt z KKW ZAWRAT jest możliwy pod numerem telefonu: 600-330-696 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia KKW ZAWRAT przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
  b) przygotowania i wydania pakietów startowych;
  c) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  d) przygotowania, wydrukowania list z wynikami i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;
  e) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  f) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez KKW ZAWRAT przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych KKW ZAWRAT.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a) członkowie KKW ZAWRAT;
  b) wolontariusze KKW ZAWRAT;
  c) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
  d) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
  e) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 12. KKW ZAWRAT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KKW ZAWRAT prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie

 Zadanie publiczne pod nazwą "Mistrzostwa Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej" współfinansowane ze środków Powiatu Kluczborskiego

 

Mistrzostwa Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej odbywają się dzięki wsparciu:

 

Program

8:30 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
9:15 - prezentacja dróg do wspinania na czas
9:30 - 10:30 - eliminacje dla grup wiekowych młodziki i juniorzy młodsi
10:30 - 10:40 - przerwa techniczna
10:45 - 12:15 - eliminacje dla grup wiekowych juniorzy starsi i open
12:30 - ogłoszenie wyników eliminacji, w przypadku rozstrzygnięcia wyników nagrodzenie zwycięzców w kategoriach młodzików i juniorów młodszych, prezentacja sponsorów, ciepły posiłek, konkurencje para-wspinaczkowe dla osób niezakwalifikowanych do finału
12:45 - 14:00 - finały
14:00 - 14:15 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów

 

Dojazd

Miejsce zawodów:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 18

Sala gimnastyczna dawnego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku

Dojazd do Kluczbork z:

Opole

Wygodne połączenia: BUS (FART), PKP, PKS

Kępno

Połączenia BUS i PKP

Poznań

Połączenia PKP

Katowice

Połączenia PKP około (3,4h jazdy)

Wrocław

Połączenia PKP około (2-2,5h jazdy)

 

Miejsce zawodów

Mistrzostwa Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej odbędą się na ściance wspinaczkowej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku.

Lokalizacja:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 18

Sala gimnastyczna dawnego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku

Szczegóły dotyczące funkcjonowanie ścianki wspinaczkowej można znaleźć na stronie Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego "ZAWRAT".

Routesetter

Piotr Suder

Moja przygoda ze wspinaniem zaczęła się w 2000 r. kiedy to rozpocząłem treningi pod okiem doświadczonego trenera i zawodnika Renaty Piszczek. W 2003 roku rozpocząłem swoją przygodę zawodniczą (najpierw jako junior, a już od jakiegoś czasu jako senior) i od tego czasu staram się regularnie startować w zawodach. Ale tak naprawdę największą motywacją we wspinaniu są dla mnie wyjazdy w skały (moimi ulubionymi miejscami są Kalymnos, Osp i Rodellar). Jestem Trenerem II Klasy we Wspinaczce Sportowej i od 2006 roku prowadzę treningi i kursy wspinaczkowe na różnym poziomie zaawansowania. Licencję konstruktora zdobyłem w 2012 roku i od tego czasu regularnie układam zawody rangi Mistrzostw i Pucharu Polski. Natomiast pierwsze szlify jako routesetter zaliczyłem w 2007 roku na zawodach Boulderdash. Na co dzień układam drogi i bouldery na krakowskim Avatarze. Wspinanie stało się ważną częścią mojego życia dlatego przez cały czas staram się nieustannie rozwijać swój wspinaczkowy bagaż doświadczeń.

źródło: https://t-wall.com.pl

Wyniki MWO 2019

Młodziki

lp. Imię Nazwisko Miasto / Klub
1. Zuzanna Iwańska Krapkowice / CT Gogolin
2. Igor Wypych Kluczbork / Szkoła Wspinanie Geko
3. Filip Tyszecki Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
3. Michał Markiewicz Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
4. Oliwia Bar Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
5. Milena Słupianek Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
6. Julia Ryszkaniec Opole / Team Kozice Górskie
7. Tadeusz Sobieraj Kluczbork
8. Max Grabowski Wilków / Szkoła Wspinania Geko
9. Maksymilian Łebek Wilków

Juniorzy młodsi

lp. Imię Nazwisko Miasto / Klub
1. Joanna Marchewka Opole / Team Kozice Górskie
1. Staś Dudek Opole / KW Opole
2. Paweł Krupicki Kluczbork
3. Zuzanna Ziółkowska Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
4. Marta Matyszok Opole / Team Kozice Górskie
4. Jan Dybka Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
5. Dominik Olek Kluczbork
6. Julia Sielicka Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
6. Kacper Idasiak Kluczbork
7. Maja Murzyńska Opole
8. Alex Grabowski Wilków / Szkoła Wspinania Geko
9. Małgorzata Jabłońska-Gabrysiak Byczyna / Szkoła Wspinania Geko
10. Maksymilian Krzyżanowski Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
11. Dawid Wypych Kluczbork

Juniorzy

lp. Imię Nazwisko Miasto / Klub
1. Hanna Iwańska Krapkowice / CT Gogolin
1. Jakub Duchnowski Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko

OPEN Kobiety

lp. Imię Nazwisko Miasto / Klub
1. Daria Krynicka Kluczbork / KKW Zawrat / Szkoła Wspinania Geko
2. Alicja Sierakowska Luboszyce / K2 Arena
3. Marta Grabowska Wilków / Szkoła Wspinania Geko

OPEN Mężczyźni

lp. Imię Nazwisko Miasto / Klub
1. Jan Krzemiński Kluczbork / KKW Zawrat / K2 Arena
2. Irek Iwański Krapkowice / CT Gogolin
3. Daniel Hebda Opole / KW Opole
4. Kamil Serwata Kluczbork / KKW Zawrat
5. Kamil Stroschein Opole
6. Radosław Mizielski Krapkowice / KW Opole
7. Marcin Dudek Opole / KW Opole
8. Michał Śliczny Kamienisko / Szkoła Wspinania Geko
9. Marek Marchewka Opole / KW Opole
10. Piotr Patrzykowski Sieraków Śląski / Szkoła Wspinania Geko
11. Filip Maciborko Kluczbork
12. Marcin Łebek Wilków / Szkoła Wspinania Geko
13. Andrzej Stanossek Kluczbork / KKW Zawrat

Galeria

Zapraszamy do Galerii - pojawiły się tam pierwsze zdjęcia z MWO 2019

Lista zawodników

Lista zgłoszonych zawodników na Mistrzostwa Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej.

lp. Imię Nazwisko Rok urodzenia Miasto / Klub
1. Patrycja Płonka 2012 Opole
2. Marek Marchewka 1972 Opole / KW Opole
3. Joanna Marchewka 2009 Opole / Team Kozice Górskie
4. Tomasz Marchewka 2004 Opole
5. Maja Murzyńska 2009 Opole
6. Marta Matyszok 2009 Opole / Team Kozice Górskie
7. Julia Ryszkaniec 2010 Opole / Team Kozice Górskie
8. Kamil Stroschein 1991 Opole
9. Radosław Mizielski 1981 Krapkowice / KW Opole
10. Marcin Krupicki 1978 Kluczbork / KKW Zawrat
11. Jan Krzemiński 1999 Kluczbork / KKW Zawrat / K2 Arena
12. Hanna Iwańska 2006 Krapkowice / CT Gogolin
13. Zuzanna Iwańska 2011 Krapkowice / CT Gogolin
14. Irek Iwański 1981 Krapkowice / CT Gogolin
15. Jan Dybka 2009 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
16. Daria Krynicka 1987 Kluczbork / KKW Zawrat
17. Alicja Sierakowska 1999 Luboszyce / K2 Arena
18. Maksymilian Krzyżanowski 2007 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
19. Jędrzej Krzemiński 1992 Wrocław / Fpinka Wrocław
20. Paweł Krupicki 2007 Kluczbork
21. Kamil Serwata 1986 Kluczbork / KKW Zawrat
22. Milena Słupianek 2010 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
23. Tymon Wesołowski 2007 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
24. Zuzanna Ziółkowska 2009 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
25. Małgorzata Jabłońska-Gabrysiak 2008  Byczyna / Szkoła Wspinania Geko
26. Jakub Duchnowski 2006 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
27. Michał Śliczny 1984 Kamienisko / Szkoła Wspinania Geko
28. Oliwia Bar 2011 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
29. Filip Tyszecki 2011 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
30. Julia Sielicka 2009 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
31. Adam Baldy 1994 Kraków
32. Michał Markiewicz 2011 Kluczbork / Szkoła Wspinania Geko
33. Stefan Sienkiewicz 2011 Smardy Dolne / Szkoła Wspinania Geko
34. Piotr Patrzykowski 1975 Sieraków Śląski
35. Marcin Dudek 1977 Opole / KW Opole
36. Staś Dudek 2007 Opole / KW Opole
37. Igor Wypych 2010 Kluczbork / Szkoła Wspinanie Geko
38. Tadeusz Sobieraj 2013 Kluczbork
39. Kamil Glinny 2007 Kluczbork
40. Andrzej Stanossek 1983 Kluczbork / KKW Zawrat
41. Monika Balcerzak 1977 Kluczbork
42. Dawid Wypych 2008 Kluczbork
43. Marcin Łebek 1983 Wilków
44. Alex Grabowski 2008 Wilków
45. Max Grabowski 2012 Wilków
46. Marta Grabowska 1982 Wilków
47. Daniel Hebda 1998 Opole / KW Opole
48. Dominik Olek 2007 Kluczbork
49. Kacper Idasiak 2007 Kluczbork
50.        

 

MWO 2019