Regulamin

Regulamin
Mistrzostwa Województwa Opolskiego
we Wspinaczce Sportowej

 1. Organizator:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat”
  46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

 2. Partnerzy:
  Województwo Opolskie,
  Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku,

 3. Termin i miejsce:
  24 października 2015r
  Ściana wspinaczkowa w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku
  ul. Wolności 18
   
 4. Kategorie
  1. kobiety od 17 r.ż. (urodzone do 23.10.1999 r.)
  2. mężczyźni od 17 r.ż. (urodzeni do 23.10.1999 r.)
  3. juniorzy 13 - 16 lat (urodzeni od 24.10.1999 do 23.10.2003)
  4. juniorki 13 - 16 lat (urodzone od 24.10.1999 do 23.10.2003)
  5. najlepsza kobieta z woj. opolskiego (adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego)
  6. najlepszy mężczyzna z woj. opolskiego (adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego)
  7. najlepsza juniorka z woj. opolskiego (adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego)
  8. najlepszy junior z woj. opolskiego (adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego)

  Jeśli w jednej z kategorii będzie 5 zawodników lub mniej to zawodnicy będą dołączeni do kategorii równoległej wiekowo.
  Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach - do pobrania.

  UWAGA!!! Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

 5. Zgłoszenia i wpisowe
  - Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.mwo.zawrat.kluczbork.pl
  - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.10.2015
  - UWAGA!!! Limit zgłoszeń wynosi 120 osób, pierwszych 40 osób otrzyma koszulki okolicznościowe.
  - Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak prosi się zawodników o przelanie na konto klubowe darowizny w wysokości 10zł.
  Dane do przelewu:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT
  ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
  Bank Spółdzielczy w Wołczynie  13 8876 0009 0036 7120 2000 0001
  Tytułem : darowizna na rzecz klubu

 6. Świadczenia dla zawodników
  - pakiet startowy i koszulka dla pierwszych 40 zarejestrowanych zawodników
  - nagrody i puchary dla zwycięzców,
  - nagrody do rozlosowania na zakończeniu zawodów.

 7. Rejestracja zawodników
  Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu:
  - weryfikacji jego obecności lub zapisu,
  - podpisania wymaganych oświadczeń,
  - odebrania bonów na świadczenia oraz pakietów startowych,
  - osoby które przeleją darowiznę później niż 21.10.2015 powinny posiadać przy sobie dowód wpłaty.
  Podczas weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenia, że:
  - zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów,
  - wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów.
  Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 8. Formuła zawodów i zasady punktacji

  Eliminacje
  Wspinanie po krótkich drogach - bouldering
  - 8 dróg o zróżnicowanym stopniu trudności,
  - Uczestnicy będą podzieleni na grupy maksymalnie 20 osobowe.
  9:15 - 10:45 – prezentacja dróg (10 min.) i wspinanie grupy I
  10:45 – 12:15 - prezentacja dróg (10 min.) i wspinanie grupy II
  12:15 - 13:45 - prezentacja dróg (10 min.) i wspinanie grupy III
  13:45 - 15:15 - prezentacja dróg (10 min.) i wspinanie grupy IV
  15:30 – ogłoszenie wyników eliminacji
  - Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie mają możliwość pokonywania wyznaczonych dróg bez limitów ilości prób.
  - Zawodnicy asekurują się nawzajem.
  - Przejście drogi jest klasyfikowane od startu, przez bonus do topu. Top należy utrzymać dwoma rękoma.
  - Na każdej drodze będzie wyznaczony jeden bonus, którego nie można ominąć chcąc mieć zaliczoną całą drogę.
  - Przejścia stylem flash lub on-sight będą wyżej punktowane.
  Punktacja:
  - dojście do bonusa 1 pkt
  - dojście do topu po zaliczeniu bonusa 2 pkt
  - przejście w pierwszej próbie 3 pkt

  Finały
  Wspinanie po krótkich drogach - bouldering.
  - W kategoria juniorskich wśród 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników zostaną rozegrane finały i w razie potrzeby super finały na 3 przygotowanych drogach.
  - W kategoriach kobiet i mężczyzn wśród 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników zostaną rozegrane finały i w razie potrzeby super finały na 3 przygotowanych drogach.
  - W trakcie przejścia drogi finałowej liczona będzie ilość prób, osiągnięcie bonusa i topu.
  - Na pokonania każdej z finałowych dróg zawodnik ma 4 minuty po czym musi nastąpić co najmniej 4 minuty przerwy.
  - W sytuacji kiedy dwóch lub więcej zawodników osiągnie w superfinale tą samą ilość punktów o zajętym miejscu zdecydują wyniki z eliminacji. 

 9. Program zawodów

  8:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
  9:15 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy I
  9:15-10:45 - wspinanie I grupy
  10:45- prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy II
  10:45-12:15 - wspinanie II grupy
  11:00 – 17:00 – wydawanie ciepłych posiłków
  12:15 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy III
  12:15-13:45 - wspinanie III grupy
  13:45 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy IV
  13:45 – 15:15 - wspinanie IV grupy
  15:15 – 16:00 – przerwa techniczna,
  15:30 - ogłoszenie wyników eliminacji, prezentacja sponsorów,
  16:00 – 16:45 – finały juniorek i juniorów
  16:45 – 17:30 - finały kobiet i mężczyzn
  17:45 – 18:00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.

 10. Informacje dodatkowe
  - Ważne! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.
  - Na etapie eliminacji za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialni są sami zawodnicy. Organizator nie zapewnia asekurantów. Zawodnicy powinni asekurować się nawzajem. Na pozostałych etapach zawodów organizator zapewnia doświadczonych asekurantów.
  - Na etapie eliminacji zawody rozgrywane są bez sędziów w duchu fair play.
  - Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
  - Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
  - Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

 11. Postanowienia końcowe
  - Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  - Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  - Podczas zgłoszenia się na zawody przez formularz wpisowy na stronie www.mwo.zawrat.kluczbork.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia oraz faktu uiszczenia opłaty startowej.
  - Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
  zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów wspinaczkowych.
  - Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
  - Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

Oświadczenie zawodnika.
Oświadczenie rodzica.