Regulamin

Regulamin
Mistrzostwa Województwa Opolskiego
we Wspinaczce Sportowe

 1. Organizator:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat”
  46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

 2. Partnerzy:
  Powiat Kluczborski,
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

 3. Termin i miejsce:
  23 listopada - 4 grudnia 2020 r.
  Ściana wspinaczkowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku
  ul. Wolności 18
 4. Kategorie
  1. Młodziki: dziewczynki i chłopcy do 9 r.ż. (ur. od 05.12.2010r.)
  2. Juniorzy młodsi: dziewczynki i chłopcy od 10 do 12 r.ż. (ur. od 05.12.2007r. do 04.12.2010 r.)
  3. Juniorzy:
          a) dziewczynki od 13 do 15 r.ż. (ur. od 05.12.2004 r. do 04.12.2007 r.)
          b) chłopcy od 13 do 15 r.ż. ( (ur. od 05.12.2004 r. do 04.12.2007 r. )
  4. Juniorzy starsi:
          a) dziewczynki od 16 do 17 r.ż. (ur. od 05.12.2002 r. do 04.12.2004 r.)
          b) chłopcy od 16 do 17 r.ż. ( (ur. od 05.12.2002 r. do 04.12.2004 r. )
  4. Open:
          a) kobiety od 18 r.ż. (ur. do 04.12.2002 r.)
          b) mężczyźni od 18 r.ż. (ur. do 04.12.2002 r.)
  W ramach kategorii wiekowych w grupach juniorów, juniorów starszych i open występuje osobna klasyfikacja ze względu na płeć startujących.
  Jeśli w jednej z kategorii będzie mniej niż 3 startujących to zawodnicy będą dołączeni do kategorii równoległej wiekowo lub wyższej.
  Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach - do pobrania.

  UWAGA!!! Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
   
 5. Zgłoszenia i wpisowe
  - Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.mwo.zawrat.kluczbork.pl
  - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, który gwarantuje otrzymanie pamiątkowej koszulki to  26.11.2020. Po tym terminie zapisy nadal będą możliwe jednak zawodnicy mogą nie otrzymać koszulki z zawodów.
  - Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak prosi się zawodników o przelanie na konto klubowe darowizny w wysokości 10 zł.
  Dane do przelewu:
  Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT
  ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
  Bank Spółdzielczy w Wołczynie  13 8876 0009 0036 7120 2000 0001
  Tytułem : darowizna na rzecz klubu

 6.  Świadczenia dla zawodników
  - pakiet startowy
  - nagrody i puchary dla zwycięzców,
  - nagrody do rozlosowania na zakończeniu zawodów.

 7. Rejestracja zawodników
  Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu:
  - weryfikacji jego obecności lub zapisu,
  - podpisania wymaganych oświadczeń,
  - odebrania pakietów startowych.
  Podczas weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenia, że:
  - zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów,
  - wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów i patronów medialnych zawodów.
  Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

 8. Formuła zawodów i zasady punktacji
  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie organizatorzy podjęli decyzję w wprowadzeniu szczególnej formuły zawodów, która do minimum ograniczy możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

  8.1. Zawody zostają rozciągnięte w czasie i odbywać się będą w dniach:
  - od 26 do 27 listopada  w godzinach od 18:15 do 20 30 – dla kategorii open
  - od 30 listopada do 4 grudnia (za wyjątkiem 2 grudnia) w godzinach od 18:15 do 20:30  dla kategorii open, młodziki, juniorzy młodsi, juniorzy i juniorzy starsi.
  8.2. Dla zawodników zostaną przygotowane zarówno drogi boulderowe jak i drogi do pokonania z liną.
  8.3. Tylko zawodnicy startujący w kategorii open pokonują drogi z dolną asekuracją.
  8.4. Zawody pozbawione są podziału na części eliminacyjną i finałową dlatego organizatorzy przygotują możliwie dużą ilość dróg wspinaczkowych w celu maksymalnego  rozłożenia wyników i stworzeniu możliwości wyłonienia zwycięzców. Liczba przygotowanych dróg wyniesie około 40.
  8.5. Punktacja. Drogi boulderowe punktowane będą według schematu 3pkt – top 1 próba, 2pkt – top, 1 pkt – bonus. Drogi z liną punktowane będą 5 pkt – top 1 próba, 4pkt – top.
  8.6. Każdy zawodnik ma możliwość udziału w zawodach tylko w jednym zadeklarowanym przez siebie dniu. Dzień wybieramy podczas procesu rejestracji na zawody. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów na określony dzień w przypadku zbyt dużej ilości osób zdeklarowanych na jeden dzień.
  8.7. Podsumowanie zawodów nastąpi po ostatnim dniu zawodów w kilka godzin po złożeniu kart startowych przez ostatnich zawodników. Zaproszenie zwycięzców na oficjalne rozdanie nagród planowane jest na 6 grudnia 2020 r.
   
 9. Program zawodów
  20.11.2020 – Otwarcie strony zawodów, rozpoczęcie zapisów.
  26.11-4.12.2020 – Możliwość udziału w zawodach (godz. 18:00 - 20:45)
  06.12.2020 – Podsumowanie zawodów i rozdanie nagród.
   
 10. Informacje dodatkowe
  - Ważne! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.
  - Na etapie eliminacji za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialni są sami zawodnicy. W przypadku osób niepełnoletnich – ich pełnoletni opiekunowie. Organizator nie zapewnia asekurantów. Zawodnicy powinni asekurować się nawzajem. Osobą asekurującą może być tylko osoba pełnoletnia. Na pozostałych etapach zawodów organizator zapewnia doświadczonych asekurantów.
  - Na etapie eliminacji zawody rozgrywane są bez sędziów w duchu fair play.
  - Na etapie eliminacji do pokonania będą drogi z liną. Zawodnicy powinni być wyposażeni we własne uprzęże wspinaczkowe.
  - Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
  - Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
  - Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
   
 11. Postanowienia końcowe
  - Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  - Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  - Podczas zgłoszenia się na zawody przez formularz wpisowy na stronie mwo.zawrat.kluczbork.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia oraz dnia uczestnictwa w zawodach.
  - Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
  zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
  zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego „Zawrat” oraz sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów wspinaczkowych.
  - Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
  - Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.
   
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT z siedzibą w Kluczborku ul. Kościuszki 1 (dalej „KKW ZAWRAT”) Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
 2. Telefoniczny kontakt z KKW ZAWRAT jest możliwy pod numerem telefonu: 600-330-696 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia KKW ZAWRAT przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
  b) przygotowania i wydania pakietów startowych;
  c) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  d) przygotowania, wydrukowania list z wynikami i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;
  e) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów;
  f) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez KKW ZAWRAT przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych KKW ZAWRAT.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a) członkowie KKW ZAWRAT;
  b) wolontariusze KKW ZAWRAT;
  c) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
  d) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
  e) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KKW ZAWRAT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 12. KKW ZAWRAT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KKW ZAWRAT prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.