Program

8:30 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
9:15 - prezentacja dróg do wspinania na czas
9:30 - 10:00 - wspinanie na czas
10:00 - 10:15 - prezentacja dróg boulderowych oraz omówienie zasad punktacji
10:15 - 11:30 - wspinanie boulderowe
11:45 - ogłoszenie wyników eliminacji, prezentacja sponsorów, ciepły posiłek,
konkurencje para-wspinaczkowe dla osób nie zakwalifikowanych do finałów
12:15 - 14:00 - finały kobiet i mężczyzn
14:00 - 14:15 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów