Program zawodów

8:30 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
10:15 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji
10:25 - 12:00 - wspinanie
12:00 - 12:15 - przerwa techniczna
12:15 - ogłoszenie wyników eliminacji, prezentacja sponsorów
12:45 - 14:00 - finały kobiet i mężczyzn
14:00 - 14:15 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów